Akademia

Akademia Małych Odkrywców

Dobre przedszkole tworzy klimat, w którym dzieci biorą na siebie część odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Musi istnieć przestrzeń na eksperymenty podejmowane zarówno przez nauczycieli jak i ich podopiecznych.
Nasza edukacja kieruje się trzema głównymi zasadami: wolność, samodzielność i współpraca. Na tych filarach opiera się praca każdej z grup w naszym przedszkolu. Daje to dziecku możliwość pracy zgodnie z jego indywidualną ścieżką rozwoju.
Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Akademii Małego Odkrywcy jest realizowana każdego dnia w języku polskim i angielskim. Przeprowadzane są eksperymenty, zajęcia plastyczne, scenariusze zajęć.
W przedszkolu zatrudnione są lektorki języka angielskiego, które zwracają się do dzieci wyłącznie w obcym języku.
Przygotowanie do nauki czytania metodą Glenna Domana. Metoda ta idealnie przygotowuje nasze Maluszki do nauki czytania, ponieważ jest dostosowana przede wszystkim do pracy z małymi dziećmi, w wieku od 2 do 6 lat. Polega na globalnym czytaniu wyrazów. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają się intelektualnie, poszerzają swoją wiedzę, a także zaczynają czytać pojedyncze wyrazy.
Akademia jest czynna w godzinach 06:30 - 17:00 od poniedziałku do piątku.

Brytania

Nauka Języka Angielskiego 

Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego niesie ogromne korzyści dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. Okres miedzy trzecim a szóstym rokiem życia uznawany jest za optymalny dla rozpoczęcia nauki języka obcego. Dziecko w okresie tym ma już dobrze wykształcone strategie poznawcze i umiejętności praktyczne nabyte w procesie przyswajania języka ojczystego i może je teraz wykorzystać i rozwijać w trakcie uczenia się języka obcego. Dobra pamięć mechaniczna, łatwość powtarzania ze słuchu oraz ogólna ciekawość świata zewnętrznego to cechy charakterystyczne dla dziecka, jak również cechy ułatwiające naukę języka angielskiego.
Dziecko poprzez gry i zabawy językowe poznaje język angielski, a wszelkie sukcesy wynikające z pozytywnych wrażeń i doświadczeń w kontakcie z tym językiem pozwalają na wykształcenie aktywnej i otwartej postawy do przedmiotu i rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim.

Cennik - rok szkolny 2021/2022
Żłobek - 5 godzin

600 zł

Żłobek - 8 godzin

800 zł

Przedszkole - 5 godzin

290 zł

Przedszkole - 8 godzin

310 zł

Wyżywienie

11 zł

Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 11,00 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie.

Zajęcia dodatkowe

0 zł

• Zumba Kids
• zajęcia karate dla dzieci
• nauka pływania
• warsztaty twórczego myślenia
• nauka gier zespołowych (np. hokej, piłka nożna)
• zajęcia taneczne i teatralne
• edukacja zdrowotna i ekologiczna
• zajęcia z logopedą
• nauka czytania metodą Glenna Domana
• rytmika
• zajęcia relaksacyjne (ruch rozwijający Weroniki Sherborne)
• warsztaty kulinarne
• uprawa ogródka

Nasz zespół

Magdalena Krupczyńska

MAGDALENA KRUPCZYŃSKA 
Dyrektorka i założycielka żłobka i przedszkola. Ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki w zakresie resocjalizacji na UAM w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z Pedagogiki szkolnej, opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną na GWSHM Millenium w Gnieźnie, studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe na WSNHiD w Poznaniu, Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ogólnopolski Kurs „Zarządzanie  niepubliczną placówką oświatową” Certyfikat Managera ds. Zarządzania Niepubliczną Placówką Oświatową - Centrum Kompetencji Forum oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki. Od wielu lat związana z oświatą pracując jako pedagog i doradca zawodowy w Zespole Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego w Rogoźnie. Inicjatorka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i wielokrotna szefowa sztabu. Laureatka plebiscytu Głosu Wielkopolskiego KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2013 w powiecie obornickim.

Magdalena Krupczyńska
Magdalena Krupczyńska
Dyrektor
Marta Pilarska
Marta Pilarska
Nauczyciel
Aneta Szafran
Aneta Szafran
Nauczyciel
Justyna Bukowska
Justyna Bukowska
Nauczyciel
Nadia Sosnowska
Nadia Sosnowska
Nauczyciel
Olga Lewtak
Olga Lewtak
Nauczyciel
Katarzyna Napierała
Katarzyna Napierała
Nauczyciel
Renata Radomska
Renata Radomska
Opiekunka dziecięca
Cynthia Mitei-Krajniak
Cynthia Mitei-Krajniak
Lektor języka angielskiego
Inna Woźniak
Inna Woźniak
Lektor języka angielskiego
Alicja Rutkowska
Alicja Rutkowska
Logopeda
Monika Chudzicka
Monika Chudzicka
Zumba Kids
Adres

ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno


Kontakt
  • e-mail dyrektor: 
  • krupczynska@przedszkolerogozno.pl
  • e-mail sekretariat: 
    biuro@przedszkolerogozno.pl
  • tel. 606 824 170

Created with Mobirise ‌

Free HTML Site Generator