^Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KADRA PRZEDSZKOLA

 

MAGDALENA KRUPCZYŃSKA - założycielka i osoba prowadząca Prywatne Gimnazjum nr 1 w Obornikach. Dyrektorka i założycielka żłobka i przedszkola. Ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki w zakresie resocjalizacji na UAM w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z Pedagogiki szkolnej, opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną na GWSHM Millenium w Gnieźnie, studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe na WSNHiD w Poznaniu, Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ogólnopolski Kurs „Zarządzanie  niepubliczną placówką oświatową” Certyfikat Managera ds. Zarządzania Niepubliczną Placówką Oświatową - Centrum Kompetencji Forum oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii i pedagogiki. Od wielu lat związana z oświatą pracując jako pedagog i doradca zawodowy w Zespole Szkół Agrobiznesu im. D. Chłapowskiego w Rogoźnie. Inicjatorka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogoźnie i wielokrotna szefowa sztabu. Laureatka plebiscytu Głosu Wielkopolskiego KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2013 w powiecie obornickim.


INNA WOŹNIAK - magister filologii angielskiej i niemieckiej. Nauczyciel języka angielskiego oraz j. angielskiego biznesowego. Płynnie operuje kilkoma językami: j. angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Pracuje również jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie.

W październiku 2011 roku otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Obornickiego.

W 2009 roku wygrała grant w ramach projektu Comenius i odbyła 2-tygodniowy metodyczno-językowy kurs dla nauczycieli w Dublinie. W 2011 roku wygrała kolejny grant w ramach projektu Leonardo da Vinci, dzięki któremu nauczyciele z Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego brali udział w 3 tygodniowym kursie VETPRO „Wymiana Doświadczeń-Priorytetem Europejczyków!!!” w Rzymie. 

 

MARZENA SKRZYPEK

 • Studia Podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej "Millenium", specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
 • Studia Podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej "Millenium", specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika 
 • Studia Magisterskie w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej "Millenium", specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną 
 • Studia Licencjackie w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menadżerskiej "Millenium" ,specjalność: Promocja zdrowia z arteterapią i socjoterapią, 
 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego Global - Security spółka z.o.o w Pile - kurs udzielania pierwszej pomocy 
 • 2013 - aktualnie - Stowarzyszenie "Rogozińska Inicjatywa Kulturalna" - członek, od maja 2013 - sekretarz 
 • 2010 - aktualnie - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole - Instruktor Zajęć Plastycznych 
 • 2009 - 2015 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach – Instruktor Terapii Zajęciowej 
 • 2008 - 2009 - Świetlica Edukacyjna Stowarzyszenia Inicjatywa Dla Polski w Rogoźnie - Staż, opiekun
 

 

 
OLGA LEWTAK

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

W 2015 roku rozpoczęła studia magisterskie.

Zainteresowania: sport, koszykówka, wędkarstwo. 

 

 

 

JUSTYNA KOSMOWSKA

Absolwentka

 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia uzupełniające magisterskie, Kierunek: pedagogika, Specjalność: resocjalizacja
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia licencjackie, Kierunek: pedagogika, Specjalność: praca socjalna i resocjalizacja

KURSY I SZKOLENIA

 • Centrum Szkoleniowe „KLANZA”, Warsztaty metodyczne: Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach – kreatywne prowadzenie grup dziecięcych
 • Pracownia Biznesu Małgorzaty Swojak - Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego „Szkoleniowiec” - Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 

PAWEŁ NOCHOWICZ - mgr Wychowania Fizycznego na AWF Poznań, licencjonowany trener karate

Zawodnik karate klasy mistrzowskiej, aktualny reprezentant kraju zdobywający medale na największych turniejach europejskich i światowych. Wielokrotnie nagradzany przez prezydenta RP za osiągnięcia sportowe. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywa pracując z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach oraz szkołach od roku 2005. 

Największe sukcesy zawodnicze:
- Mistrz Europy juniorów i seniorów w karate,
- 4-krotny Mistrz Polski w kategorii dzieci,
- mistrz Polski kadetów, juniorów i seniorów w kata.
- Reprezentant Polski od roku 2002 aż po dziś, pierwszy w historii polskiego karate medalista Mistrzostw Europy juniorów karate olimpijskiego.


MONIKA CHUDZICKA – pasjonatka tańca i fitness 

Posiadane kwalifikacje:

 • studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności nauczycielskiej
 • studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej
 • studia podyplomowe w zakresie form taneczno - gimnastycznych i fitness
 • instruktor dyscypliny sportu: gimnastyka sportowa
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness
 • licencjonowany instruktor zumby dla dzieci
 • licencjonowany instruktor zumba
 • licencjonowany instruktor step zumba
 • młodszy ratownik WOPR
 • kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kursy pierwszej pomocy
 • liczne warsztaty i konwencje taneczne i fitness

ALICJA RUTKOWSKA

 • Pedagog (mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Nauk Edukacyjnych UAM w Poznaniu)
 • Logopeda (studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego)
 • Specjalista terapii pedagogicznej (j/w)
 • Oligofrenopedagog (Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu)
 • Surdopedagog (Kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki, ODN-Uniterra, Poznań 2015).

Pozostałe szkolenia:

 • I stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • I stopień w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensorycznej
 • Metoda sekwencyjno-symultaniczna wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej
 • Potrzeby psychiczne małego dziecka
 • Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
 • Metoda pracy z grupą metodą Klanzy
 

 

 

HANNA JARMOLIŃSKA - ukończyła:

 • Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: edukacja muzyczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna

 

Copyright 2017  PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE "AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"